نمایشگاه کتاب تهران ، در سالن F5 دانشگاهی ، غرفه شماره ۱۰ منتظرتان هستیمبا کلیه کتابهای جدید پزشکی تا سال ۲۰۲۰ و کتابخانه دیجیتالی پزشکی