تماس با ما


آدرس: ایران – تهران – خیابان انقلاب – خیابان فخررازی – پائین تر از خیابان شهدای ژاندارمری – کوچه فاتحی داریان – مجتمع ناشران فخررازی – طبقه ۲ – واحد ۱۷

کد پستی : ۱۳۱۴۷۳۴۸۴۸                                                             
تلفن :+۹۸۲۱ ۶۶۹۵۰۶۳۹
تلفن روابط عمومی :+۹۸۲۱ ۶۶۹۶۳۷۸۳-۸
نمابر +۹۸۲۱ ۶۶۹۶۳۷۸۴
تلفن مستقیم مدیر مسئول :+۹۸۲۱ ۶۶۹۶۱۴۹۶
تلفن همراه on call : +۹۸۲۱ ۹۱۲۱۱۹۱۱۸۵
کانال تلگرامی روشن کتاب : RoshanKetab
کانال تلگرامی داروهای رسمی ایران : RoshanDaroo
کانال تلگرام کتابخانه دیجیتالی پزشکی :RDML
پاسخگوی تلگرامی انتشارات روشن کتاب به سوالات مخاطبین : RoshanKetabadmin
ایمیل فوری انتشارات روشن کتاب : roshanketab@gmail.com
ایمیل رسمی انتشارات روشن کتاب : info@roshanketab.com