تفاوت RDML و RDMLs


اضافه شدن حرف s به معنای علامت اختصاری Small و کوچک بودن شکلی سیستم می باشد.
سیستم RDML به صورت سرور و سیستم RDMLs به صورت هارد اینترنال و هارد اکسترنال ارائه میگردد.
RDMLs در واقع نسخه ای کوچک از RDML می باشد که برای استفاده در دانشکده های کوچک ، بیمارستان ها و مراکز درمانی محدود طراحی شده است.
تمامی امکانات و منابع موجود در RDMLکه در دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بهره برداری قرارگرفته اند ، در RDMLs نیز موجود می باشند.
به روز رسانی منابع در RDMLsهیچ تفاوتی با به روزرسانی RDML ندارد.
مالکیت خریدار در RDMLs به صورت مالکیت قطعی است و هیچ تفاوتی با مالکیت در RDML ندارد.
کلیه کاربران RDMLs میتوانند بدون محدودیت از آن بهره برداری نمایند.
بهای RDMLs فقط ۱۲۹۹۵۰۰۰ تومان است که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با تخصیص یارانه دفتر توسعه منابع و کتابخانه های علمی و تخفیف ویژه انتشارات روشن کتاب ، فقط با مبلغ ۳۹۹۵۰۰۰ تومان تحویل میگردد.